SPIS TREŚCI EBOOKA

1. Ciąża i pracodawca – kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?

1.1. Ogólne informacje na temat informowania pracodawcy o ciąży

1.2. Działania, które muszą zostać podjęte po poinformowaniu o ciąży i dlaczego mogą być ważne dla decyzji o tym, kiedy poinformować o ciąży

1.3. Kiedy poinformować pracodawcę od razu

1.4. Kiedy ewentualnie można się wstrzymać z informowaniem pracodawcy o ciąży

1.5. Ciąża podczas okresu próbnego

1.6. Nowa praca podczas ciąży? Wyrok sądu na ten temat

2. Zakaz zwolnienia z pracy w ciąży

2.1. Zakaz zwolnienia – ogólne informacje

2.2. Zakaz zwolnienia a okres próbny w pracy (Probezeit)

2.3. Zakaz zwolnienia (i inne prawa) w Agencjach Pracy – Agencji Pracy („Leihfirma”, „Arbeitnehmerüberlassung“)

2.4. Zakaz zwolnienia a poronienie

2.4. Zakaz zwolnienia a aborcja

2.5. Co się dzieje z pieniędzmi, jak zostaniesz zwolniona mimo zakazu, gdzie szukać pomocy i co dalej

3. Zwolnienie z pracy ciężarnej kobiety – kiedy jest możliwe oraz pod jakimi warunkami

3.1. Samodzielne zwolnienie / podpisanie zwolnienia za porozumieniem stron („Aufhebungsverterag”)

3.1. Zwolnienie z pracy ciężarnej związane z typem umowy

3.2. Zwolnienie z pracy ciężarnej z inicjatywy pracodawcy

3.3. Wymogi i procedury związane ze zwolnieniem ciężarnej:

4. Zwolnienia lekarskie w ciąży

4.1. Różnice między dwoma rodzajami „L4” i ich konsekwencje dla Twoich finansów

4.2. Jakie problemy mogą wynikać z dłuższej choroby

4.3. Zmiana lekarzy w ciąży

5. Zakazy pracy w ciąży w Niemczech poza ustawowym okresem ochronnym

5.1.Generelles, betriebliches Beschäftigungsverbot – ogólny, zakładowy zakaz pracy

5.1.1. Podstawy prawne ogólnego zakazu pracy

5.1.2. Kiedy i jak musi być zrobiona ocena warunków pracy – i co jeśli pracodawca odmawia

5.1.3. Dokumentacja dotycząca zakazu pracy ze strony pracodawcy

5.1.4. Działania pracodawcy w obliczu problematycznych warunków pracy

5.1.5. Sytuacja, kiedy masz zakaz pracy od samego początku zatrudnienia

5.2. Wstępny zakaz pracy

5.3. Zakaz indywidualny i jego rodzaje

5.3.1. Powody wystawienia indywidualnego zakazu pracy (i co nimi nie jest)

5.3.2. Rodzaje indywidualnego zakazu pracy

5.3.3. Kto może wystawić indywidualny zakaz pracy?

5.3.4.Jakie informacje musi zawierać indywidualny zakaz pracy

5.3.5. Co jeśli pracodawca poddaje w wątpliwość w indywidualny zakaz pracy?

5.4. Zakaz pracy dla kobiet karmiących piersią

5.4.1. Kiedy można otrzymać zakaz pracy z powodu karmienia piersią

5.4.2. Jak długo można korzystać z zakazu pracy dla matek karmiących piersią

5.5. Pieniądze na zakazach pracy poza ustawowymi okresami ochronnymi

6. Zakazy pracy związane z ustawowym okresem ochronnym

§ 3 MuSchG mówi o okresie ochronnym krótko przed i krótko po porodzie. W tym rozdziale poznasz warunki zakazów pracy i finansów związanych z tym okresem

6.1. Pieniądze podczas Mutterschutz w okresie okołoporodowym

6.1.2. Szczegóły jeśli masz Minijob

6.1.3. Co jeśli masz dwóch pracodawców (np. normalną pracę i Minijob)

6.1.4. Co z Mutterschaftsgeld, jeśli pobieram ALG1?

6.1.4. Co z Mutterschaftsgeld jeśli pobieram ALG2, tzn. Hartz IV?

6.1.5. Co z Mutterschaftsgeld jeśli jestem bez pracy i ubezpieczenia?

6.1.6. Co z Mutterschaftsgeld, jeśli podczas okresu Mutterschutz kontynuuję pracę?

6.1.7. Co z Mutterschaftsgeld, jeśli podczas ciąży zostanę zwolniona?

6.1.8. Jak wygląda wiosek o Mutterschaftsgeld do kasy chorych i co jak przekroczę termin?

6.2. Zakaz pracy przed porodem – jak wygląda sytuacja?

6.3. Zakaz pracy po porodzie – jak wygląda sytuacja?

7. Koronawirus a ciąża

7.1. Wpływ Kurzarbeit na świadczenia w ciąży

8. Bezrobocie w ciąży

8.1. Jakie masz możliwości?

8.2. Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych typu pierwszego ALG1?

8.3. Co się dzieje, jeśli masz zakaz pracy (Beschäftigungsverbot) podczas utraty pracy?

9. Ubezpieczenie zdrowotne w sytuacjach niejasnych i przejściowych

10. Poród i inne zabiegi w Polsce

10.1. Prowadzenie ciąży w Polsce

10.2. Poród w Polsce

10.3. Zabiegi planowane wykonywane za granicą

10.4. Dodatkowe ubezpieczenia pokrywające koszty leczenia za granicą

10.5. Wykonywanie świadczeń za w Polsce dla osób, które mają tam miejsce zamieszkania

10.6. Nieprzewidziane sytuacje zdrowotne (komplikacje) podczas ciąży/ porodu/ po porodzie

11. Wypłacenie za urlop naliczany podczas zakazów pracy

12. Sytuacja kobiet pracujących na własnej działalności gospodarczej

13. Sytuacja kobiet pracujących na Minijob – ogólne informacje

14. Inne przywileje dla kobiet w ciąży

14.1. Warunki pracy

14.2. Zwolnienie na badania lekarskie

14.3. Przywileje matek karmiących piersią

14. Poronienie, przedwczesny poród, ciężka choroba dziecka

14.1. Fehlgeburt

14.2. Totgeburt, martwy lub przedwczesny poród

14.3. Dodatkowa pomoc położnej

14.4. Ciężka sytuacja zdrowotna dziecka po porodzie

15. Państwowe świadczenia, wyprawki

15.1. Różne standardowe możliwości jako baza do utrzymania się

15.2. Telefony kryzysowe, czaty i poradnie, do których można się zgłosić

15.3 Inne dodatkowe opcje pomocy materialnej np. wyprawki – jak szukać poradni

15.3.1. Główna fundacja wypłacająca wyprawki

15.3.2. Inne ośrodki świadczące pomoc:

16. Bezpłatna pomoc domowa – osoba, która przychodzi i „ogarnia” dom lub opiekuje się dziećmi (podczas gdy mąż może nadal pracować), podczas problemów związanych z ciążą lub porodem

16.1. Komu przysługuje pomoc

16.2. Co przysługuje Ci jeśli masz już dziecko poniżej 12 roku życia

16.3. Co przysługuje Ci jeśli w domu nie mieszka dziecko

16.4. Jeśli nie chcesz obcej osoby, mąż, Twoja mama lub ktoś znajomy może przejąć rolę „Haushaltshilfe”

16.4. Pomoc podczas porodu

16.5. Kiedy mąż ma prawo do dodatkowego płatnego urlopu z powodu porodu – obecna sytuacja prawna

17. Emerytura dla matek – wliczanie lat za opiekę nad dzieckiem

17.1. Przywileje emerytalne przez 3 pierwsze lata życia dziecka

17.1.2. Przywileje z wychowywania dziecka przez pierwsze 3 lata, jeśli masz więcej dzieci urodzonych w krótkim czasie lub w przypadku bliźniąt.

17.1.3 Przeniesienie przywilejów emerytalnych na ojca dziecka

17.1.4. Wpływ przywilejów emerytalnych na Twoją pracę zawodową

17.1.5 O ile właściwie wzrośnie Twoja renta dzięki wychowywaniu dzieci?

17.2. Przywileje emerytalne przez 10 lat życia dziecka

17.3. Jak złożyć wniosek o przywileje emerytalna dla matek

18. Część ustawy MuSchG dotycząca warunków pracy z tłumaczeniem oraz wzór listu do pracodawcy