U online programu Umetnost komunikacije možete dobiti:

  • Praktično znanje iz umetnosti komunikacije
  • Kako ovladati umetnošću komunikacije bez upotrebe definicija, tabela i dijagrama, već kroz zanimljiv praktičan rad

Online program Umetnost komunikacije sadži:

  • Četiri LIVE online radionice na ZOOM-u u trajanju od po dva sata
  • LIVE grupne sesije za odgovore na pitanja i/ili objašnjenja pojedinih tema, 1 do 2 puta nedeljno
  • Rad u ekskluzivnoj zatvorenoj Facebook grupi namenjenoj samo učesnicima ovog programa