Adopcja - trauma i rozwój z Hanną Dufner

Warsztat wprowadzający "Orientacja"

Warsztat wprowadzający daje podstawową orientację potrzebną do wspierania dzieci adopcyjnych i zastępczych oraz wgląd w tematykę jaka jest poruszana w czasie pełnego szkolenia. Wyjaśnia podstawowe pojęcie związane z traumą, pokazuje zależności między różnymi teoriami i modelami terapii, inspiruje do rozwoju i poszukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań.


Course plan

Adopcja trauma i rozwoj - Wprowadzenie