Adopcja - trauma i rozwój z Hanną Dufner

Moduł 1: Mózg
Moduł pierwszy daje podstawowe informacje na temat tego, co jako rodzic, nauczyciel lub terapeuta warto wiedzieć o mózgu. Daje podstawową wiedzę na temat jego budowy i funkcji różnych jego regionów. Pokazuje, w jaki sposób integrować i wykorzystywać wiedzę o mózgu w życiu codziennym. W czasie warsztatu omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z traumą i funkcjonowaniem mózgu po traumatycznych przeżyciach oraz zależności między różnymi teoriami, wszystko po to aby zainspirować słuchaczy do rozwoju i poszukiwania własnych niekonwencjonalnych rozwiązań pracy z traumą.

Course plan

Moduł 1: Mózg