IMG_5492.JPG
Sunset mit "Flying Foxes" im Komodo National Park